Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Výuka English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Výuka
V této sekci:
Dále na:

Experimentální metody


Kód předmětu

132EXM
 

Studijní program

Stavební inženýrství
 

Studijní obor

Materiálové inženýrství
 

Přednášející

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
 

Typ studijního předmětu

povinný
 

Rozsah studijního předmětu a jeho forma

2P, 2C
 

Způsob ukončování studijního předmětu

z, zk
 

Stručná anotace předmětu

Základy experimentálního měření a instrumentace zkoušených prvků a konstrukcí. Teorie experimentu, měření a zpracování výsledků. Konstrukce a principy jednotlivých druhů snímačů, aplikace tenzometrie, zkušební stroje a zařízení. Zatěžovací zkoušky konstrukcí, prvků a dílců. Diferenciální termická analýza. Exkurze na experimentu nebo stavbě.
 

Odborná literatura

[1] Polák M., Experimentální ověřování konstrukcí 10, ES ČVUT, Praha 1999
 

Ke stažení

- studijní materiály ke stažení
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz